rommysgallery.com heeft dit privacybeleid opgesteld, omdat wij de privacy van de gebruikers (consumenten en verkopers) van onze site rommysgallery.com serieus nemen. Hieronder laten wij je weten hoe wij binnen rommysgallery.com omgaan met persoonlijke informatie.
Het doel van het registreren van persoonsgegevens is om rommysgallery.com te laten werken, gebruikersgemak te optimaliseren en om veilige handel via rommysgallery.com te bevorderen. rommysgallery.com, Grevelingenmeer 64, 2993PK Barendrecht is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Alle gegevens die door rommysgallery.com worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. Een uitzondering hierop vormen de adresgegevens die een koper afgeeft om een bestelling te doen op rommysgallery.com. Rommysgallery.com stelt deze adresgegevens alleen ter beschikking aan verkoper om de bestelling te kunnen verzenden. Andersom stelt rommysgallery.com het adres van de verkoper alleen ter beschikking aan koper indien er een retourzending moet plaatsvinden. De informatie die je aan rommysgallery.com geeft zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

rommysgallery.com gebruikt de gegevens die je hebt afgegeven tijdens een bestelling, aanmaken van een (verkoop)account of plaatsen van een bericht voor de administratie van bestellingen, het beheer van bestellingen, verzendingen en facturen en het opvolgen van betalingen en berichten. Indien je tijdens de bestelling of in je account hebt aangegeven nieuws van rommysgallery.com te willen ontvangen, gebruikt rommysgallery.com je gegevens ook voor marketing- en reclame doeleinden.
De e-mailadressen van verkopers worden gebruikt voor het toezenden van belangrijke informatie, wijzigingen, aankondigingen en aanbiedingen/acties die mogelijk van invloed kunnen zijn op het gebruik van het verkoopaccount en aanbieden van de producten.

Van alle gebruikers van rommysgallery.com, verzamelt en verwerkt rommysgallery.com standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op pageviews en verkeer van en naar rommysgallery.com. Hiervoor maakt rommysgallery.com gebruik van Google Analytics-cookies. Om privacy te waarborgen heeft rommysgallery.com een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google, maskeert rommysgallery.com het laatste octet van het IP-adres, deelt rommysgallery.com geen gegevens met Google en maakt rommysgallery.com geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Rommysgallery.com maakt ook gebruik van zogenaamde cookies voor technische doeleinden. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk onthouden van de inhoud van het winkelmandje. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke gebruiker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

De site van rommysgallery.com kan links bevatten naar andere sites en sites van (business)partners die niet tot rommysgallery.com behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.
Aan het gebruik van gegevens door verkopers en kopers ten einde een bestelling uit te voeren, stelt rommysgallery.com hoge eisen. Wij kunnen echter niet garanderen dat een koper of verkoper hier rechtmatig mee om gaat en zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van deze gegevens. Kopers en/of verkopers die onrechtmatig met persoonsgegevens omgaan worden verwijderd van de site.
rommysgallery.com gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.
rommysgallery.com zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde gebruiker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de gebruiker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.
Indien je nog vragen hebt over dit privacy beleid kun je contact met ons opnemen via info@rommysgallery.com.

Deze post is ook beschikbaar in: Holandés Inglés